Macula Degeneratie (MD)

Macula Degeneratie (MD) is een aandoening van het centrale deel van het netvlies. Het zorgt voor een waas of donkere vlek middenin het gezichtsveld. Er bestaan meerdere vormen van Macula Degeneratie:

  • Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD)
    De leeftijdsgebonden vorm kan voorkomen bij oudere mensen als vorm van slijtage. Hierin zijn twee varianten te onderscheiden: de onbehandelbare droge vorm en de veelal behandelbare natte vorm.
  • Juveniele Macula Degeneratie (JMD)
  • Daarnaast kan MD ook onder jongere leeftijd voorkomen, dit wordt Juveniele Macula Degeneratie genoemd. Een voorbeeld van JMD is de ziekte van Stargardt, deze vormen zijn erfelijk bepaald.

De oogaandoening bemoeilijkt alledaagse activiteiten zoals televisie kijken, lezen, met de computer werken, boodschappen doen of gezichten herkennen.

Simulatie van Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD)